JĘZYK

Zgłoś problem

Proszę kliknąć tutaj w celu zgłoszenia domniemanego naruszenia zasad kodeksu etycznego postępowania w biznesie firmy Oracle.

Zadaj pytanie

Proszę kliknąć tutaj w celu zadania pytania dotyczącego kwestii etyki lub prośby o udzielenie wskazówek lub przeprowadzenie szkolenia odnośnie zasad polityki Oracle.