Strona głównaCzęsto zadawane pytania Kodeks postępowania
Dokonaj zgłoszenia Zadaj pytanie
Uzupełnij zgłoszenie:

Martin Lundstedt
Prezes i CEO

Volvo Group Whistle

Produkty i usługi Volvo Group odgrywają istotną rolę w codziennym życiu wielu osób. Chcemy zdobyć zaufanie tych osób i je utrzymać. Jako grupa kierujemy się przekonaniem, że prowadzenie interesów w sposób odpowiedni, odpowiedzialny i przejrzysty zawsze przyczynia się do poprawy stabilności finansowej firmy. Celem i podstawą tej pracy jest wykazanie naszego zaangażowania w przestrzeganie Kodeksu postępowania przez udostępnienie mechanizmu, który pozwala brać za niego odpowiedzialność.

Pragnę gorąco prosić zarówno moich współpracowników, jak i osoby spoza Volvo Group o pomoc w zapewnieniu, że w żaden sposób, w żadnej formie ani w żadnej części firmy nie odstępujemy od tej zasady.

Martin Lundstedt
Prezes i CEO Volvo Group

Nasze zobowiązanie

Nasz Kodeks postępowania to przyjęta przez Volvo Group polityka dotycząca odpowiedzialnych i etycznych zachowań biznesowych oraz zobowiązanie Volvo Group wobec jej pracowników, partnerów biznesowych i innych interesariuszy. Obowiązuje ona wszystkich członków Zarządu oraz wszystkich pracowników Volvo Group. Kodeks postępowania stanowi zarys zasad i minimalnych standardów Volvo Group w zakresie prowadzenia interesów w sposób odpowiedni, odpowiedzialny i przejrzysty.

Zachęcamy do zgłaszania naruszeń lub domniemanych naruszeń Kodeksu postępowania. Namawiamy do podzielenia się swoimi obawami z bezpośrednim przełożonym lub innym przedstawicielem kierownictwa, mając nadzieję, że nie spowoduje to żadnego dyskomfortu. Jeśli jednak taka opcja nie wchodzi w grę, można skorzystać z systemu Volvo Group Whistle do przesłania zgłoszenia dotyczącego naruszenia Kodeksu postępowania.

System Volvo Group Whistle jest obsługiwany i udostępniany przez niezależną firmę NAVEX Global. Przekazane informacje zostaną do nas przesłane przez firmę NAVEX Global z zachowaniem pełnej poufności. Gwarantujemy, że każde zgłoszenie zostanie rozpatrzone z uwagą.

Deklaracja niestosowania działań odwetowych:

Zgodnie z postanowieniami Kodeksu postępowania Volvo Group w firmie AB Volvo nie toleruje się żadnych kroków odwetowych wobec osoby, która w dobrej wierze zgłosi niewłaściwe zachowanie, niezależnie od wyników dochodzenia.