Huvudsida Uppförandekod Vanliga frågor

Hilton™ Hotline

Din röst är viktig!

För individer inom EU På grund av lokala lagar, tillåter Hilton enbart rapportering i vissa frågor (generella, viktig bokföring, interna kontroller, revision, mutbrott och andra finansiella frågor). Om du vill rapportera andra ärenden, vänligen kontakta din representant på personalavdelningen.
 • Österrike
 • Belgien
 • Bulgarien
 • Cypern
 • Tjeckien
 • Danmark
 • Estland
 • Finland
 • Frankrike
 • Franska Guyana
 • Franska Polynesien
 • Tyskland
 • Storbritannien
 • Grekland
 • Ungern
 • Irland
 • Nordirland
 • Italien
 • Lettland
 • Litauen
 • Luxemburg
 • Malta
 • Nederländerna
 • Norge
 • Polen
 • Portugal
 • Rumänien
 • Slovakien
 • Slovenien
 • Spanien
 • Sverige

Vanliga Frågor (FAQ)

Vad är EthicsPoint?

EthicsPoint är ett omfattande och konfidentiellt rapporteringsverktyg till för att hjälpa ledning och anställda att tillsammans ta tag i bedrägeri, oegentligheter och andra tjänstefel på arbetsplatsen, samtidigt som en positiv arbetsmiljö främjas.

Kan jag rapportera via Internet eller telefon?

Ja. Med EthicsPoint kan du lämna en konfidentiell, anonym rapport via antingen telefon eller Internet. Du kan även ta upp frågan med din lokala representant på personalavdelningen.

Fler vanliga Frågor (FAQ)

Kontakta teamet för juridisk efterlevnad om du har ytterligare frågor.

Etiskt affärsuppförande på Hilton

Våra teammedlemmar ligger bakom allt vi gör och det är tack vare er alla som vi kan uppnå vårt mål om att vara världens mest gästfria företag. Ni upprätthåller vårt rykte genom att visa upp vår gästfrihet för hundratals miljoner människor varje år, och ni gör allt ni kan och lite till för att leva och andas våra HILTON-värderingar.

En av våra viktigaste HILTON-värderingar är ”Integritet”, och vi litar på att ni alltid agerar med integritet. Vi räknar också med att ni berättar om era eventuella bekymmer avseende oetiskt, olagligt eller olämpligt beteende, så att vi kan utreda och åtgärda en potentiellt skadlig situation.

Vi har upprättat denna Hilton Hotline-webbplats för att du ska kunna besöka den när du har frågor om vår uppförandekod och våra policys, eller när du behöver rapportera ärenden som gäller:

 • Felaktiga förfaranden avseende bokföring, interna redovisningskontroller eller internrevisioner
 • Brott mot uppförandekoden
 • Annat olämpligt eller olagligt beteende

Jag vill tacka er alla för ert engagemang i vårt företag och för att ni varje dag värnar om våra värderingar.

Christopher J. Nassetta
President och Chief Executive Officer
Hilton

EthicsPoint är INTE en nödtjänst:
Använd inte den här webbplatsen för att rapportera händelser som utgör ett omedelbart hot mot liv eller egendom. Rapporter som skickas via denna tjänst kanske inte får omedelbar uppmärksamhet. Om du behöver hjälp omgående kan du ta kontakt med de lokala myndigheterna.
OBS! Denna webbsida sköts av EthicsPoints säkra servrar och tillhör inte Hilton Worldwides webbplats eller intranät.