หน้าหลัก จรรยาบรรณ คำถามที่พบบ่อย

สายด่วน Hilton (ฮิลตัน เวิร์ลด์ไวด์)™ (ฮิลตัน เวิร์ลด์ไวด์)

สิทธิในการแสดงความคิดเห็นของคุณเป็นสิ่งสำคัญ

สำหรับบุคลากรในสหภาพยุโรป เนื่องด้วยกฎหมายท้องถิ่น Hilton (ฮิลตัน เวิร์ลด์ไวด์) (ฮิลตัน เวิร์ลด์ไวด์) จึงอนุญาตให้คุณรายงานได้เฉพาะบางประเด็นเท่านั้น (ซึ่งโดยทั่วไปมักเป็นประเด็นเกี่ยวกับการทำบัญชีที่มีนัยสำคัญ การควบคุมภายใน การสอบบัญชี การให้สินบน และเรื่องทางการเงินอื่นๆ) หากคุณมีความประสงค์ที่จะรายงานเรื่องอื่นๆ กรุณาติดต่อตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นของคุณ
 • ออสเตรีย
 • เบลเยียม
 • บัลแกเรีย
 • สาธารณรัฐไซปรัส
 • สาธารณรัฐเช็ก
 • เดนมาร์ก
 • เอสโตเนีย
 • ฟินแลนด์
 • ฝรั่งเศส
 • เฟรนช์เกียนา
 • เฟรนช์โปลินีเซีย
 • เยอรมนี
 • บริเตนใหญ่
 • กรีซ
 • ฮังการี
 • ไอร์แลนด์
 • ไอร์แลนด์เหนือ
 • อิตาลี
 • แลตเวีย
 • ลิทัวเนีย
 • ลักเซมเบิร์ก
 • มอลต้า
 • เนเธอร์แลนด์
 • นอร์เวย์
 • โปแลนด์
 • โปรตุเกส
 • โรมาเนีย
 • สโลวะเกีย
 • สโลวีเนีย
 • สเปน
 • สวีเดน

คำถามที่พบบ่อย

EthicsPoint คืออะไร

EthicsPoint เป็นเครื่องมือการรายงานที่ครอบคลุมและเป็นความลับซึ่งช่วยให้ผู้บริหารและพนักงานสามารถทำงานร่วมกันเพื่อจัดการกับปัญหาการฉ้อโกง การดูหมิ่น และการประพฤติมิชอบอื่นๆ ในสถานที่ทำงานไปพร้อมกับการสร้างสภาพแวดล้อมการทำงานเชิงบวกในเวลาเดียวกัน

ข้าพเจ้าสามารถรายงานโดยใช้อินเทอร์เน็ตหรือโทรศัพท์ได้หรือไม่

ได้ คุณสามารถยื่นรายงานที่เป็นความลับผ่านทางโทรศัพท์หรืออินเทอร์เน็ตได้โดยอาศัย EthicsPoint อีกทั้ง คุณยังอาจแจ้งข้อกังวลของคุณกับตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลในท้องถิ่นของคุณโดยตรง

คำถามที่พบบ่อยเพิ่มเติม

หากมีข้อสงสัยเพิ่มเติม กรุณาติดต่อ ทีมกฎหมายและการปฏิบัติตามข้อกำหนด

การดำเนินธุรกิจตามหลักจริยธรรมที่ Hilton (ฮิลตัน เวิร์ลด์ไวด์) (ฮิลตัน เวิร์ลด์ไวด์)

สมาชิกในทีมของเราเป็นหัวใจสำคัญของทุกสิ่งที่เราทำ และเพราะคุณทุกคนที่ทำให้เราสามารถบรรลุเป้าหมายของเราในการเป็นบริษัทที่มีมิตรไมตรีจิตที่สุดในโลก คุณรักษาชื่อเสียงของเราด้วยการแสดงถึงมิตรไมตรีจิตของเราอย่างเป็นที่อัศจรรย์ใจต่อผู้คนหลายร้อยล้านคนทุกปี และคุณจะก้าวไปไกลกว่าเพียงแค่การรักษาค่านิยมของ HILTON

ค่านิยมหลักของ HILTON คือความซื่อสัตย์สุจริต และเราเชื่อใจว่าคุณทุกคนดำเนินงานด้วยความซื่อสัตย์สุจริตอยู่เสมอ นอกจากนี้เรายังไว้วางใจให้คุณแจ้งให้ทราบเมื่อมีความกังวลเกี่ยวกับพฤติกรรมที่ผิดจรรยาบรรณ ผิดกฎหมาย หรือไม่เหมาะสม เพื่อให้เราสามารถตรวจสอบและแก้ไขสถานการณ์ที่อาจเป็นอันตรายได้

เราได้สร้างเว็บไซต์สายด่วนของ Hilton เพื่อเป็นพอร์ทัลเพื่อให้คุณเข้าเยี่ยมชมเมื่อมีข้อสงสัยเกี่ยวกับประมวลจริยธรรมและนโยบายของเรา หรือเมื่อคุณต้องการรายงานข้อกังวลเกี่ยวกับเรื่องต่อไปนี้:

 • เรื่องที่เกี่ยวกับการกระทำผิดเกี่ยวกับการทำบัญชี การควบคุมบัญชีภายใน หรือการตรวจสอบภายใน
 • การละเมิดประมวลจริยธรรม
 • การกระทำที่ไม่เหมาะสมหรือผิดกฎหมายอื่นๆ

ขอขอบคุณทุกท่านที่ได้ให้ความสำคัญแก่บริษัทของเราและปฏิบัติตามค่านิยมของเราทุกวัน

คริสโตเฟอร์ เจ นาสเซตตา
ประธานบริษัทและประธานบริหาร
Hilton

ETHICSPOINT ไม่ใช่ สายด่วน 911 หรือบริการสายด่วนฉุกเฉิน
โปรดอย่าใช้เว็บไซต์นี้ในการรายงานเหตุการณ์ที่เป็นภัยคุกคามร้ายแรงต่อ ชีวิตหรือทรัพย์สิน การรายงานผ่านบริการนี้จะไม่ได้รับการตอบสนองในทันที ถ้าท่านต้องการความช่วยเหลืออย่างเร่งด่วน โปรดติดต่อเจ้าหน้าที่ผู้มีอำนาจในพื้นที่ของท่าน
ข้อควรระวัง! เว็บเพจนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่ปลอดภัยของ EthicsPoint และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออินทราเน็ต %1.