ข้อควรคำนึง! เว็บเพจนี้อยู่บนเซิร์ฟเวอร์ที่มีความปลอดภัยของ NAVEX Global และไม่ได้เป็นส่วนหนึ่งของเว็บไซต์หรืออินทราเน็ตของ Goodyear

คู่มือการปฏิบัติในการดำเนินธุรกิจ

ยินดีต้อนรับสู่สายด่วนความซื่อสัตย์ของกู๊ดเยีย

ความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์

คลิกที่นี่สำหรับข้อมูลเกี่ยวกับเว็บไซต์นี้ ภารกิจของ Goodyear และทรัพยากรเพิ่มเติม

จัดทำรายงานหรือถามคำถาม

คลิกที่นี่เพื่อรายงานการประพฤติผิดที่น่าสงสัย หรือการละเมิดนโยบายบริษัท กฎหมายหรือระเบียบ

การติดตามผล

คลิกที่นี่เพื่อติดตามผลการรายงานหรือคำถาม คุณจะจำเป็นต้องมี “รหัสรายงาน” และรหัสผ่าน