สายด่วนจริยธรรมกู๊ดเยีย

– Michael Rickman
รองประธานฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรม

ที่ Goodyear เราได้สร้างชื่อเสียงในฐานะบริษัทที่มุ่งมั่นมีมาตรฐานด้านจริยธรรมสูง เราภูมิใจในชื่อเสียงของเราแลเชื่อว่าผู้ร่วมงานทุกคนมีความรับผิดชอบกระทำการต่างๆอย่างชื่อเสียง มีคุณธรรมและความเคารพเพื่อปกป้องธุรกิจและชื่อที่ดีของเรา นอกจากนี้คุณยังมีหน้าที่รายงานเรื่องที่ผู้อื่นมีส่วนเกี่ยวข้องกับการประพฤติผิดหลักจริยธรรม เมื่อพวกเขาไม่กระทำสิ่งต่างๆด้วยความซื่อสัตย์ คุณธรรมและความเคารพ

ที่กู๊ดเยียคุณมีตัวเลือกมากมายในการรายงานเหตุการณ์เหล่านี้หรือถามคำถามเมื่อคุณไม่แน่ใจ คุณสามารถพูดคุยกับผู้จัดการของคุณ ตัวแทนฝ่ายทรัพยากรบุคคลของคุณ ทนายของกู๊ดเยียที่รับผิดชอบธุรกิจของคุณ และฝ่ายกำกับดูแลการปฏิบัติตามกฎระเบียบและจริยธรรมท้องถิ่นและระดับภูมิภาคของคุณ นอกจากนี้เว็บไซต์สายด่วนความซื่อสัตย์นี้ยังเสนอโอกาสให้คุณทำการรายงานทางโทรศัพท์หรือออนไลน์โดยทำตามคำแนะนำหลักคลิกปุ่มทำการรายงานด้านล่างซึ่งจะทำให้คุณรายงานแบบนิรนามได้

แน่ใจได้ว่า จะไม่มีการแก้แค้นคุณหรือคนอื่นที่รายงานการประพฤติผิดหรือการประพฤติผิดที่มีการสงสัย เมื่อคุณทำการรายงานโดยมีเจตนาดีและคุณมีหน้าที่รายงานเรื่องเหล่านี้

ความมุ่งมั่นต่อความซื่อสัตย์ จัดทำรายงานหรือถามคำถาม ติดตามผลรายงาน