English | Español | Suomi | Français | ελληνικά | Magyar | Italiano | 日本語 | 한 글 | Nederlands | Polski | Português | Русский | Türkçe | 汉语 | 汉语[S]

ĐỂ LẬP BÁO CÁO

Quý vị có thể sử dụng một trong hai phương pháp sau đây:

Điện thoại

Gọi tới số điện thoại miễn phí 1-800-803-6862 nếu quý vị ở Hoa Kỳ hoặc Canada, hoặc xem danh sách các mã truy cập gọi quốc tế miễn phí.

Trực tuyến

Chọn quốc gia trong menu trải xống sau đó nhấn “Tiếp tục”

ETHICSLINE

EthicsLine được một công ty dịch vụ thứ ba giám sát và họ sẽ chuyển tiếp nội dung khai báo của quý vị tới Văn phòng phụ trách về Đạo đức và Chuẩn mực Kinh doan của Dow.

Đường dây EthicsLine không phải là dịch vụ 911 hay Dịch vụ Cấp cứu. Hãy liên hệ với các cơ quan Dịch vụ Cấp cứu và cơ quan Bảo vệ hoặc các cơ quan thẩm quyền gần nơi quý vị cư trú để khai báo một sự việc có nguy cơ đe dọa trực tiếp đến sự an toàn hay tài sản.

ĐỐI VỚI NHỮNG NGƯỜI KHÔNG CƯ TRÚ TẠI CÁC LÃNH THỔ THUỘC LIÊN MINH CHÂU ÂU

EthicsLine chỉ cho phép quý vị khai báo những vấn đề về tài chính, kế toán và kiểm toán, ngân hàng và hối lộ. Nếu quý vị muốn khai báo vấn đề khác, hãy liên hệ với ban quản lý, Ủy ban Đạo đức và Chuẩn mực Kinh doanh Khu vực, Phòng nhân sự hay luật sư thuộc phòng Pháp lý của Dow nơi quý vị làm việc.

TUÂN THỦ CÁC GIÁ TRỊ

  • Sự liêm chính
  • Tôn trọng mọi người
  • Bảo vệ Hành tinh

Trải qua hơn một thế kỷ, chúng tôi đã xây dựng được lòng tin nơi các nhân viên, khách hàng, cổ đông và cộng đồng vì công ty quyết tâm đạt tới những chuẩn mực đạo đức cao nhất.

Bộ các Giá trị của chúng tôi là kim chỉ nam cho mọi hành động. Các giá trị đó chỉ dẫn chúng tôi thực hiện công việc kinh doanh minh bạch và có ý thức trách nhiệm phù hợp đối với những cá nhân, tổ chức khác.

Quy định về Tư cách hình thành một khuôn mẫu để chúng tôi đưa ra những lựa chọn đúng đắn, làm thế nào để hợp pháp, có tính nguyên tắc cao và có trách nhiệm xã hội trong mọi hoạt động kinh doanh của mình.

Trang thông tin này dành cho nhân viên công ty và những cá nhân, tổ chức khác có mong muốn nêu thắc mắc hay khai báo bất cứ vấn đề nào liên quan đến đạo đức và chuẩn mực kinh doanh. Thông tin mà quý vị gửi đi sẽ được tiếp nhận và xử lý kín.

ĐỂ ĐẶT CÂU HỎI

Để đặt câu hỏi về Quy Tắc Ứng Xử Và Ðạo Đức NHẤP VÀO ĐÂY

LƯU Ý! Trang web này được lưu giữ trên các máy chủ bảo mật của EthicsPoint, chứ không phải nằm trong trang web hoặc trang mạng nội bộ của Dow.