Chào mừng đến với Đường dây Trợ giúp về Đạo đức & Gian lận của MetLife

Đường dây Trợ giúp về Đạo đức & Gian lận của MetLife là gì?

Đường dây Trợ giúp về Đạo đức & Gian lận của MetLife là một kênh bảo mật mà qua đó bạn có thể nêu ra và báo cáo những quan ngại về các tình huống liên quan đến nghi ngờ gian lận, hành vi phi đạo đức hoặc vi phạm Quy tắc Ứng xử của MetLife.

Quan điểm của MetLife về trả thù là gì?

MetLife không chấp nhận trả thù. Chúng tôi coi hành vi trả thù là hành vi sai trái có thể dẫn đến hành động kỷ luật, lên đến và bao gồm cả chấm dứt. Chúng tôi tìm cách cung cấp một nơi làm việc an toàn, lành mạnh và hiệu quả cho nhân viên của chúng tôi và các đối tác kinh doanh của chúng tôi, những người hỗ trợ chúng tôi trong hoạt động kinh doanh. Tất cả các báo cáo về hành vi trả thù sẽ được điều tra kịp thời và kỹ lưỡng và thực hiện hành động khắc phục phù hợp.

Các báo cáo có an toàn và bảo mật không?

MetLife sử dụng ứng dụng quản lý hồ sơ EthicsPoint của NAVEX để hỗ trợ quản lý đường dây trợ giúp. EthicsPoint được lưu trữ trên các máy chủ bảo mật của NAVEX và mọi báo cáo bạn thực hiện sẽ được giữ bảo mật ở mức độ tối đa có thể phù hợp với luật pháp và các thực tiễn kinh doanh tốt.