שפה

דיווח על חשש

לחץ כאן כדי לדווח על חשד להפרה של קוד האתיקה וההתנהגות העסקית של Oracle.

הצג שאלה

לחץ כאן כדי לשאול שאלה הקשורה לאתיקה או לבקש הדרכה או הדרכה לגבי מדיניות Oracle.