Deutsch | English | Español (European Union) | Français | Italiano | 日本語 | Nederlands | Polski
LET OP! Deze webpagina wordt gehost op de beveiligde servers van EthicsPoint en vormt geen onderdeel van de website of het intranet van Groupon.

Een melding doen

Nadat u de melding hebt gedaan, ontvangt u een unieke code die wordt aangeduid als ‘meldingscode’ (report key). Noteer deze meldingscode en het wachtwoord en bewaar deze op een veilige plaats. Gebruik na 5 tot 6 werkdagen uw meldingscode en wachtwoord om uw melding op feedback of vragen te controleren.

EthicsPoint is GEEN alarmnummer of dienst voor noodgevallen:
Deze website moet niet worden gebruikt voor het melden van voorvallen die een onmiddellijke bedreiging voor het leven of voor eigendommen vormen. Op meldingen die via deze dienst worden ingediend, wordt mogelijk niet onmiddellijk gereageerd. Indien u hulp in een noodgeval nodig hebt, neemt u contact op met de plaatselijke instanties.

Onze toewijding

Bij Groupon speelt iedereen een belangrijke rol bij het nastreven van de hoogste normen voor bedrijfsethiek, veiligheid en integriteit binnen ons bedrijf: bij elke vergadering, bij elke contractonderhandeling en bij elke activiteit. Samen werken wij aan het vaststellen en naleven van de hoogst mogelijke normen voor zakelijke uitmuntendheid die onze klanten, aandeelhouders en werknemers van ons verwachten. Groupon heeft de Groupon-service voor ethiekmeldingen opgezet om dit te ondersteunen. De service kan worden gebruikt om het management attent te maken op een breed scala aan zorgen, waaronder activiteiten waarbij mogelijk crimineel gedrag plaatsvindt, incidenten inzake veiligheid, gezondheid of milieu en schendingen van de beleidsregels van Groupon.

Een melding doen via de Groupon-service voor ethiekmeldingen

U kunt via het internet of telefonisch een melding doen.

Als u een melding via het internet wilt doen, selecteert u aan de rechterkant van deze pagina eerst het land waar u zich bevindt en volgt u daarna de aanwijzingen.

Als u telefonisch een melding wilt doen, kiest u een van de volgende opties:

  • Als u zich in de Verenigde Staten of Canada bevindt, kiest u 855-277-4063 voor een gratis gesprek.
  • Als u een Groupon-werknemer bent en u op het werk over VoIP-bellen (Voice-over-IP) beschikt, kiest u 855-277-4063.
  • Als u zich niet in de Verenigde Staten of Canada bevindt, selecteert u aan de rechterkant van deze pagina eerst het land waar u zich bevindt en volgt u de specifieke aanwijzingen voor het bellen.