Deutsch | English | Español (European Union) | Français | Italiano | 日本語 | Nederlands | Polski
UWAGA! Ta strona internetowa znajduje się na zabezpieczonych serwerach firmy EthicsPoint i nie jest częścią witryny ani intranetu firmy Groupon.

Składanie zgłoszenia

Po wypełnieniu zgłoszenia osoba zgłaszająca otrzyma unikatowy kod nazywany „kluczem zgłoszenia". Zapisz swój klucz zgłoszenia oraz hasło i schowaj je w bezpiecznym miejscu. Po upływie 5-6 dni roboczych możesz skorzystać z klucza zgłoszenia i hasła, aby sprawdzić, czy wpłynęły pytania lub odpowiedź na zgłoszenie.

EthicsPoint NIE JEST telefonem ratunkowym.
W tej witrynie nie należy zgłaszać zdarzeń stanowiących bezpośrednie zagrożenie dla życia lub majątku. Na zgłoszenia dokonane za pośrednictwem tej usługi możesz nie otrzymać natychmiastowej odpowiedzi. Jeśli potrzebujesz pomocy w nagłej sytuacji, skontaktuj się z lokalnymi służbami.

Nasze zobowiązanie

Wszyscy pracownicy firmy Groupon odgrywają istotną rolę w zapewnianiu najwyższego poziomu bezpieczeństwa, uczciwości i etyki biznesowej. Dotyczy to nie tylko przeprowadzanych spotkań czy negocjowanych kontraktów, ale również każdego realizowanego przez nas działania. Naszym wspólnym celem jest wyznaczanie i spełnianie najwyższych standardów doskonałości biznesowej, jakich oczekują od nas klienci, akcjonariusze i pracownicy. Aby ułatwić sobie realizację tego dążenia, firma Groupon wprowadziła Usługę Zgłaszania Naruszeń Etyki, która umożliwia zgłaszanie kierownictwu wszelkich wątpliwości związanych m. in. z przypadkami naruszenia zasad obowiązujących w firmie Groupon, aktywnościami mogącymi mieć związek z działalnością przestępczą oraz incydentami związanymi z nieprzestrzeganiem zasad BHP.

Składanie zgłoszenia w ramach Usługi Zgłaszania Naruszeń Etyki

Zgłoszenie można złożyć telefonicznie lub przez Internet.

Aby złożyć zgłoszenie przez Internet, należy najpierw wybrać swój kraj po prawej połowie niniejszej strony, a następnie postępować zgodnie z instrukcjami.

Aby złożyć zgłoszenie telefonicznie, należy wykonać jedną z poniższych czynności:

  • Zadzwonić pod bezpłatny numer telefonu 855-277-4063, jeśli zgłoszenie pochodzi od osoby ze Stanów Zjednoczonych lub Kanady.
  • Zadzwonić pod numer telefonu 855-277-4063, jeśli osoba zgłaszająca jest pracownikiem firmy Groupon i ma w pracy możliwość korzystania z telefonii internetowej.
  • Osoby spoza Stanów Zjednoczonych i Kanady powinny wybrać swój kraj w prawej połowie niniejszej strony, aby otrzymać konkretne wskazówki dotyczące wybierania numeru.