StartpaginaVeelgestelde vragen Gedragscode
Een melding doen Een vraag stellen
Een melding opvolgen:

Martin Lundstedt
President en CEO

Volvo Group Whistle

De producten en diensten van Volvo Group vervullen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. We willen het vertrouwen van die mensen verdienen en behouden. De Volvo Group wordt gedreven door de overtuiging dat wanneer we ethisch en volgens de wet zakendoen, altijd bijdraagt aan een financieel duurzamer bedrijf. De focus en grondslag hierbij is onze toewijding aan te tonen en de Gedragscode van Volvo Group na te leven door een mechanisme aan te bieden dat ons aansprakelijk houdt.

Ik wil iedereen die namens Volvo Group werkt en mensen buiten Volvo Group aanmoedigen ons hierbij te ondersteunen, zodat we op geen enkele manier of vorm en bij geen enkel onderdeel van het bedrijf van dit principe afwijken.

Martin Lundstedt
President en CEO van Volvo Group

Onze toewijding

De Gedragscode geeft duidelijk de verwachtingen weer over onze manier van zakendoen – niet alleen op een aantal locaties, maar overal waar we actief zijn. Dat is waar we voor staan en wat we van iedereen verwachten die namens Volvo Group werkt. De Gedragscode omschrijft de principes en minimale normen van Volvo Group voor het op ethische wijze en in overeenstemming met de wet zakendoen.

U wordt aangemoedigd schendingen of vermeende schendingen van onze Gedragscode te melden. We verzoeken u dringend, en hopen dat u niet zult aarzelen, uw manager, zijn/haar manager of een relevante afdeling (zoals HR, Finance of Legal & Compliance) te benaderen om eventuele zorgen te uiten. Als deze opties voor u onaanvaardbaar zijn, kunt u Volvo Group Whistle gebruiken om klachten in te dienen inzake schendingen van onze Gedragscode.

Volvo Group Whistle wordt gehost door NAVEX Global, een onafhankelijke derde. De door u verstrekte informatie wordt ons vertrouwelijk toegestuurd door NAVEX Global. U hebt onze verzekering dat Volvo Group, nadat u een melding indient, de situatie zal onderzoeken en gepaste maatregelen zal nemen.

Als uw klacht betrekking heeft op een kwestie die, volgens plaatselijke wetgeving, niet via Volvo Group Whistle mag worden aangenomen, krijgt u automatisch bericht van meldingsrestricties en wordt u een alternatief geboden.

Verklaring inzake represailles:

Als u te goeder trouw bezorgdheden meldt zal Volvo Group geen represailles tegen u tolereren. Dit geldt ongeacht de uitkomst van het onderzoek.