StartpaginaVeelgestelde vragen Gedragscode
Een melding doen Een vraag stellen
Een melding opvolgen:

Martin Lundstedt
President en CEO

Volvo Group Whistle

De producten en diensten van de Volvo Group vervullen een belangrijke rol in het dagelijks leven van mensen. We willen het vertrouwen van die mensen verdienen en behouden. De Volvo Group wordt gedreven door de overtuiging dat op een gepaste, verantwoordelijke en transparante manier zaken doen altijd bijdraagt aan een financieel duurzamer bedrijf. De focus en grondslag hierbij is onze toewijding aan te tonen en de Gedragscode na te leven door een mechanisme aan te bieden dat ons aansprakelijk houdt.

Ik wil zowel mijn collega’s als mensen buiten de Volvo Group aanmoedigen ons hierbij te ondersteunen, zodat we op geen enkele manier of vorm en bij geen enkel onderdeel van het bedrijf van dit principe afwijken.

Martin Lundstedt
President en CEO van Volvo Group

Onze toewijding

Onze Gedragscode vormt het beleid van de Volvo Group inzake verantwoordelijk en ethisch zakelijk gedrag en de toewijding van de Volvo Group aan onze werknemers, zakelijke partners en andere belanghebbenden. De Gedragscode is van toepassing op alle leden van de Raad van bestuur en alle werknemers van de Volvo Group. De Gedragscode omschrijft de principes en minimale normen van de Volvo Group met betrekking tot het op een gepaste, verantwoordelijke en transparante manier zaken doen.

U wordt aangemoedigd schendingen of vermeende schendingen van onze Gedragscode te melden. We verzoeken u dringend, en hopen dat u niet zult aarzelen, uw direct leidinggevende of een andere vertegenwoordiger van het management te benaderen om eventuele zorgen te uiten. Als deze opties voor u onaanvaardbaar zijn, kunt u Volvo Group Whistle gebruiken om klachten in te dienen inzake schendingen van onze Gedragscode.

Volvo Group Whistle wordt gehost door NAVEX Global, een onafhankelijke derde. De informatie die u verstrekt wordt ons vertrouwelijk toegestuurd door NAVEX Global. Wij verzekeren u dat uw klacht wordt gehoord.

Verklaring inzake represailles:

In overeenstemming met de Gedragscode van de Volvo Group tolereert AB Volvo geen represaillemaatregelen jegens een persoon die te goeder trouw een klacht indient met betrekking tot ongepast gedrag, ongeacht het resultaat van het onderzoek.