WITAMY W INFOLINII „SPEAK UP” FIRMY PEPSICO

Jeśli podejrzewają Państwo, że mogło dojść do naruszenia naszego Kodeksu, zachęcamy do zgłoszenia tego faktu.

Infolinia „Speak Up” firmy PepsiCo zapewnia pracownikom, a także konsumentom, partnerom handlowym i innym osobom, możliwość zgłaszania potencjalnych naruszeń „Światowego kodeksu postępowania” firmy PepsiCo, naszych zasad i obowiązujących przepisów prawnych.

Infolinia stanowi ważną część kultury etyki i przestrzegania przepisów w PepsiCo. Wszyscy pracownicy mają obowiązek zgłaszać podejrzewane naruszenia „Kodeksu postępowania”, a także zadawać pytania, zgłaszać problemy i zwracać się o wytyczne, gdy nie są pewni, jak powinni postąpić.

Infolinia „Speak Up” jest dostępna całodobowo na całym świecie. Zgłoszeń można dokonywać telefonicznie pod numerem 1-866-729-4888 w Stanach Zjednoczonych lub dzwoniąc pod specjalne numery telefonów w innych krajach na całym świecie.

Ponadto zgłoszeń można dokonywać elektronicznie za pośrednictwem niniejszego portalu internetowego. Zarówno zgłoszenia telefoniczne jak i zgłoszenia elektroniczne podlegają tej samej ochronie poufności i, o ile jest to dozwolone, anonimowości.

Firma PepsiCo zobowiązuje się chronić prawa osób dokonujących zgłoszeń nieprawidłowości. Zabraniamy stosowania działań odwetowych wobec wszystkich osób, które w dobrej wierze zgłaszają podejrzewane naruszenia prawa lub „Kodeksu postępowania”. Każdy przypadek odwetu wobec pracownika w związku ze zgłoszeniem przez niego problemu w dobrej wierze samo w sobie stanowi naruszenie naszego „Światowego kodeksu postępowania” i powinno zostać zgłoszone. Każdy pracownik, któremu zostanie udowodnione, że uczestniczył w takich działaniach odwetowych, zostanie odpowiednio ukarany dyscyplinarnie.

Infolinia „Speak Up” jest powszechnie wykorzystywana i stanowi kluczowy element etycznego i uczciwego prowadzenia działalności przez firmę PepsiCo.