ZADAJ PYTANIE

Pracownicy mogą zawsze uzyskać pomoc w celu podjęcia właściwej decyzji. W razie pytań dotyczących:

  • etyki biznesu,
  • „Światowego kodeksu postępowania” firmy PepsiCo,
  • polityk firmy PepsiCo,
  • przestrzegania prawa,
  • wytycznych dotyczących podjęcia konkretnych działań,

należy zapoznać się z menu „Dodatkowe informacje” lub skontaktować się z Globalnym Działem ds. Zgodności i Etyki wysyłając wiadomość e-mail na adres: PepsiCoComplianceandEthics@pepsico.com lub SPA – PepsiCo Compliance and Ethics.