Infolinia do zgłaszania problemów etycznych

Nasze zobowiązanie

Wierzymy, że etyczne i uczciwe postępowanie jest niezbędne i chcemy umożliwić naszym pracownikom, klientom i wszystkim innym partnerom właściwe postępowanie i mówienie, jeśli i kiedy mają wątpliwości. Infolinia ds. etyki Standard Industries umożliwia każdemu zgłaszanie obaw lub zachowań sprzecznych z zasadami określonymi w naszym Kodeksie postępowania, politykach korporacyjnych i obowiązujących przepisach prawa. Tam, gdzie jest to dozwolone przez prawo, zgłoszenia mogą być składane anonimowo, a wszystkie zgłoszenia będą traktowane z najwyższą poufnością.