Infolinia do zgłaszania problemów etycznych

Nasze zobowiązanie

Uważamy, że działanie w sposób etyczny i uczciwy ma kluczowe znaczenie i chcemy zachęcać naszych pracowników do właściwego zachowania i dokonywania zgłoszeń, jeśli coś budzi ich obawy. Infolinia Standard Industries Ethics Hotline umożliwia pracownikom i pracownikom tymczasowym w naszych oddziałach zgłaszanie obaw lub zachowań sprzecznych z zasadami określonymi w Kodeksie postępowania, politykach korporacyjnych i obowiązujących przepisach. Jeżeli zezwala na to prawo, zgłoszenia mogą być składane anonimowo, a wszystkie zgłoszenia będą traktowane z najwyższą poufnością.