HemFrågor och svar Uppförandekod
Skapa en rapport Ställ en fråga
Följa upp en rapport:

Martin Lundstedt
VD och Koncernchef

Volvo Group Whistle

Volvokoncernens produkter och tjänster spelar en viktig roll i människors vardag. Vi vill förtjäna och upprätthålla förtroendet hos alla dessa människor. Som koncern drivs vi av övertygelsen att om vi gör affärer på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och transparent sätt kommer vi alltid att bidra till en mer ekonomiskt hållbar verksamhet. Fokus och grunden för detta arbete är att visa vårt engagemang och stöd för Uppförandekoden genom att tillhandahålla ett sätt för att hålla oss ansvariga gentemot koden.

Jag vill uppmuntra både mina medarbetare och personer utanför Volvokoncernen att hjälpa oss att se till att vi inte på något sätt eller inom någon del av företaget avviker från denna princip.

Martin Lundstedt
VD och Koncernchef

Vårt åtagande

Vår Uppförandekod är Volvokoncernens policy för ett ansvarsfullt och etiskt affärsbeteende och Volvokoncernens åtagande gentemot våra anställda, affärspartners och andra intressenter. Koden gäller för alla medlemmar i styrelsen och alla anställda inom Volvokoncernen. Uppförandekoden beskriver Volvokoncernens principer och lägsta standard för att bedriva verksamhet på ett lämpligt, ansvarsfullt och transparent sätt.

Du uppmuntras att rapportera överträdelser eller misstänkta överträdelser av vår Uppförandekod. Vi uppmanar dig till och hoppas att du känner dig bekväm med att närma dig din överordnade eller någon representant för ledningen för att berätta om eventuella farhågor som du kan ha. Om dessa alternativ inte är acceptabla har du möjlighet att använda Volvo Group Whistle för att lämna in klagomål rörande överträdelser av vår Uppförandekod.

Volvo Group Whistle sköts av en oberoende tredje part: NAVEX Global. Den information som du anger kommer att skickas konfidentiellt till oss av NAVEX Global. Vi garanterar att ditt klagomål kommer att höras.

Inga vedergällningar:

I enlighet med Volvokoncernens Uppförandekod tolererar inte AB Volvo några vedergällningar mot en person som i god tro har rapporterat ett klagomål om olämpligt beteende, oavsett vilket resultat utredningen ger.