HemVanliga frågor Uppförandekod
Inge en rapport Ställ en fråga
Följa upp en rapport:

Martin Lundstedt
CEO

Volvo Group Whistle

Volvo-koncernens produkter och tjänster spelar en viktig roll i människors vardag. Vi vill förtjäna och upprätthålla förtroendet hos alla dessa människor. Som koncern drivs vi av övertygelsen att göra affärer på ett ändamålsenligt, ansvarsfullt och transparent sätt och vi kommer alltid att bidra till en mer ekonomiskt hållbar verksamhet. Inriktningen och grunden för detta arbete är att visa vårt engagemang och stöd av de etiska reglerna genom att tillhandahålla ett sätt att ta ansvar för dem.

Jag vill uppmuntra både mina medarbetare och personer utanför Volvo-koncernen att hjälpa oss att se till att vi inte – på något sätt eller inom någon del av företaget – avviker från denna princip.

Martin Lundstedt
CEO för Volvo-koncernen

Vårt åtagande

Våra etiska regler är Volvo-koncernens policy för ett ansvarsfullt och etiskt affärsbeteende och Volvo-koncernens engagemang för våra anställda, affärspartners och andra intressenter. De etiska reglerna gäller för alla medlemmar i styrelsen och alla anställda inom Volvo-koncernen. De etiska reglerna beskriver Volvo-koncernens principer och lägsta standard för bedrivandet av verksamheten på ett lämpligt, ansvarigt och öppet sätt.

Du uppmanas att rapportera överträdelser eller misstänkta överträdelser av våra etiska regler. Vi uppmanar dig till och hoppas att du känner dig bekväm med att närma dig din överordnade eller någon representant för ledningen för att berätta om eventuella farhågor som du kan ha. Om dessa alternativ inte är acceptabla har du möjlighet att använda Volvo Group Whistle för att lämna in klagomål rörande överträdelser av våra etiska regler.

Volvo Group Whistle sköts av en oberoende tredje part: NAVEX Global. Den information som du anger kommer att skickas konfidentiellt till oss av NAVEX Global. Vi garanterar att ditt klagomål kommer att höras.

Inga vedergällningar:

I enlighet med Volvo-koncernens etiska regler tolererar inte AB Volvo några vedergällningar mot en person för inlämnande i god tro av ett klagomål om olämpligt beteende, oavsett vilket resultat en resulterande undersökning ger.