Etikjour

Vårt åtagande

Vi tror att det är viktigt att agera etiskt och med integritet, och vi vill ge våra anställda, våra kunder och alla andra partners möjlighet att göra rätt sak och säga ifrån om och när de har bekymmer. Standard Industries Ethics Hotline gör det möjligt för alla att rapportera problem eller beteenden som strider mot principerna som beskrivs i vår uppförandekod, företagspolicyer och tillämpliga lagar. Där det är tillåtet enligt lag kan rapporter lämnas anonymt och alla rapporter kommer att behandlas med största konfidentialitet.