UWAGA! Niniejsza strona internetowa znajduje się na bezpiecznych serwerach EthicsPoint i nie jest częścią strony internetowej ani intranetu firmy Timken.
Standardy etyki w biznesie Informacja o ochronie danych osobowych Plakat dot. Linii pomocy

Silniejsi. Zaangażowanie.

Nasze zaangażowanie w kwestii etyki i zgodności jest odzwierciedlone przez nasze kluczowe wartości etyki i uczciwości, a także w naszym kodeksie postępowania, Standardach etyki w biznesie. Nasze pisemne standardy i polityki zawierają wytyczne prowadzenia działalności zgodnie z naszym kodeksem postępowania.

Jesteśmy zaangażowani na rzecz utrzymania środowiska, w którym otwarta, uczciwa komunikacja jest oczekiwaniem, a nie wyjątkiem. Chcemy, aby czuli się Państwo komfortowo, zwracając się do przełożonego lub kierownictwa z pytaniami i wątpliwościami, włączając sytuacje, w których są Państwo przekonani, że doszło do naruszenia standardów lub polityk.

W niektórych sytuacjach mogą Państwo wybrać korzystanie z Linii pomocy Timken, prowadzonej przez dostawcę będącego stroną trzecią – firmę NAVEX. Mogą Państwo składać zgłoszenia dotyczące naruszenia pisemnych standardów i polityk, a także pytać o pomoc dotyczącą kwestii zgodności z przepisami lub etycznych.

Informacje przekazane NAVEX poprzez system EthicsPoint zostaną przesłane do nas w formie, która zapewnia ochronę Państwa poufności. W większości krajów mogą Państwo wybrać zachowanie anonimowości. Traktujemy wszystkie zgłoszenia dotyczące kwestii zgodności i etycznych poważnie, przyglądamy się każdemu zgłoszeniu i podejmujemy działania wynikowe, gdy jest to konieczne.

W celu uzyskania dodatkowych informacji, patrz Najczęściej zadawane pytania dot. systemu EthicsPoint.