LET OP!
Deze webpagina wordt gehost op de beveiligde servers van EthicsPoint en vormt geen onderdeel van de website van Buckman.
Buckman logo
 
 
Ons doel bij Buckman is het uitvoeren van onze missie om waarde te creŽren voor onze klanten. De Buckman Fundamentals -- Gedragscode (Code of Ethics), Kwaliteitsverklaring (Quality Statement), Veiligheidsverklaring (Safety Statement) en Milieuverklaring (Environmental Statement) Ė zijn de principes van ons bedrijf voor het uitvoeren van onze missie.
Het belangrijkste onderdeel van de Buckman Fundamentals is onze gedragscode. Deze vormt de kern van onze cultuurówie wij zijn als bedrijf. Elk van onze dochterbedrijven in de wereld gebruikt deze zelfde gedragscode. Raadpleeg onze gedragscode.
Alleen door te handelen volgens de principes in de Buckman Fundamentals kunnen wij onze klanten garanderen dat we een ethisch bedrijf zijn dat hun technische en menselijke problemen kan oplossen op een verantwoorde manier.
EthicsPoint logo
Buckman Ethics HelpLine (ethische helplijn)
Buckman is een samenwerking met EthicsPoint aangegaan om u een alternatief te bieden bij de benadering van uw manager, van Personeelszaken of van overige seniormanagers betreffende een activiteit of vorm van gedrag die naar uw mening onethisch, onwettig, in strijd met onze gedragscode of inconsistent is met onze verplichting jegens de Buckman Fundamentals. Zoals altijd moedigen wij u aan om eerst het reeds lang gevestigde "open door"-beleid van Buckman te benutten. We erkennen echter de potentiŽle behoefte bij dochterbedrijven om anoniem en vertrouwelijk melding te maken van bepaalde zorgen Ė en EthicsPoint kan aan deze behoefte voldoen.
Wij verwachten van dochterbedrijven dat meldingen omtrent wezenlijke en legitieme zorgen te goeder trouw worden gedaan. Alle ingediende meldingen worden zorgvuldig beoordeeld en onderzocht. Als u anoniem wilt blijven, wordt uw verzoek daartoe gerespecteerd. Aan uw melding wordt een unieke ďreport keyĒ (meldingscode) en wachtwoord toegewezen om een verder vertrouwelijk verloop of eventuele vragen mogelijk te maken. Controleer binnen vijf (5) werkdagen via onze website of ons gratis telefoonnummer of er een reactie is op uw melding of dat er aanvullende informatie nodig is.
U kunt via deze site die toegankelijk is via onze Buckman-webpagina of via het Buckman-intranet, een rapport indienen, of u kunt gratis contact opnemen met EthicsPoint op 866-294-9556; ook kunt u uw land opzoeken op de internationale telefoonlijst.
Dochterbedrijven van Buckman zullen op geen enkele manier represailles ondervinden of worden gestraft voor het te goeder trouw melden van of vragen om inlichtingen over mogelijke inbreuken.

 

 

 

Aan Follow-up op een Rapport:
Klik hier: Login

Om een rapport in te dienen:
U kunt één van beiden van de volgende twee methodes gebruiken om een rapport voor te leggen:
Telefonisch (Vrije Tol)
  Binnenlands
Van een buitenlijnwijzerplaat 866-294-9556
  Internationaal
Klik hier voor het draaien van instructies
Online
  1. Selecteer de regio en het land waarin u zich bevindt.
  2. Selecteer de regio en het land waarin de schending zich voordeed.
  3. Klik op de knop "Doorgaan" om door te gaan met het maken van uw melding.
     
     

Buckman Building
Copyright © 2000-2007 EthicsPoint, Inc. All Rights Reserved.